Uwolnić Puchatka !Nowa akcja Peformerii - zwieńczenie już w niedziele 9 marca

wszyscy którzy chcą się włączyć, zapraszamy na spotkanie organizacyjne:
piątek 29 lutego, godzina 20, Cafe Instytut Teatralny, Ujazdowskie 6
niedziela 1 marca, godzina 16, Instytut Teatralny, następnie warszawskie ulice...

idea i wszelkie szczegóły na stronie WOLNY PUCHATEK

Performeria Warszawy - co to, kto to?

Jesteśmy grupą performerów, artystów i aktywistów. Naszym głównym celem jest twórcze ożywianie przestrzeni miejskiej, wykorzystując do tego techniki performatywne. W tym celu prowadzimy autorskie poszukiwania teatralne, w których poruszamy się swobodnie między  ulicznym performansem, happeningiem oraz wszelkiego rodzaju akcjonizmem.

Inspiruje nas animacja kultury i community arts – artystyczne laboratorium które daje każdemu możliwość twórczej pracy.

Jesteśmy propagatorami pedagogiki teatru, wypracowując metody nauki  wyrażania siebie poprzez performans.

Tworzymy akcje, krótkie spektakle, działania interaktywne i warsztaty. Nasze artystyczne interwencje stawiają mieszkańców i przypadkowych przechodniów w roli widza. Istotna jest dla nas idea stwarzającego się wtedy Spotkania, które wyciąga ze stagnacji i ustanawia przestrzeń do wymiany poglądów, myśli, idei, marzeń. Chcemy kreatywnie prowokować do wspólnego dialogu.

Jesteśmy grupą otwartą na nowych członków i nowe impulsy w każdym momencie procesu twórczego, co daje możliwość współuczestnictwa i współtworzenia działania. 
Równolegle do pracy artystycznej, Performeria prowadzi pracę badawczą z dziedziny performatyki  miejskiej, zajmując się wszelkimi zjawiskami, które posiadają cechy teatralności i widowiskowości, tak bardzo obecnej w kulturze współczesnego miasta.

Eksplorowane przez nas „teatry naturalne”, stają się często kolejną inspiracją do działań artystycznych. Natomiast prowadzone przez nas obserwacje i badania terenowe miasta zmieniają się zwykle w spontaniczny performans, w ten sposób przeplatając i zacierając granice między nauką i sztuką.