Co to?

Performeria Warszawy to grupa performerów, artystów i animatorów kultury. Naszym głównym celem jest twórcze ożywianie przestrzeni miejskiej, wykorzystując do tego techniki performatywne. W tym celu prowadzimy autorskie poszukiwania teatralne, w których poruszamy się swobodnie między ulicznym performansem a happeningiem. Tworzymy akcje, krótkie spektakle, działania interaktywne i warsztaty. Istotna jest dla nas idea stwarzającego się wtedy Spotkania, które wyciąga ze stagnacji i ustanawia przestrzeń do wymiany poglądów, myśli, idei, marzeń. Chcemy kreatywnie prowokować do wspólnego dialogu.


Dlaczego performance?
Sztuka performansu jest dziedziną, która pomimo że cieszy się wciąż ogromnym zainteresowania i przyciąga widzów, nie jest jeszcze popularnym i powszechnie wykorzystywanym środkiem wyrazu. Nie jest też rozpowszechnionym sposobem pracy w edukacji teatralnej w Polsce. Ma w sobie natomiast niezwykły potencjał. Po pierwsze, aby go uprawiać wystarczy nam już nasze własne ciało. Po drugie, uprawiając performans wcale nie musimy nikogo udawać. Otwiera się natomiast przed nami cała paleta środków pozwalających budować własną tożsamość, tworzyć czytelny przekaz prezentujący nasze poglądy, myśli, idee, marzenia.


Inspiruje nas animacja kultury i community arts – artystyczne laboratorium które daje każdemu możliwość twórczej pracy. Jesteśmy propagatorami pedagogiki teatru, wypracowując metody nauki  wyrażania siebie poprzez performans.

Dlaczego interesuje nas miasto?
Działania w przestrzeni miasta wiążą się z pogłębioną obserwacją i odkrywaniu siebie samego w roli spontanicznego widza. Dzięki temu zyskujemy zupełnie nowe spojrzenie na dobrze nam znane ulice, zakamarki i kąty. To także poddawanie miasta niekończącej się refleksji i poszukiwanie potencjału jaki kryje w sobie otaczająca nas przestrzeń. I przede wszystkim, to odnajdywanie prostych sposobów, jak tą nowo zdobytą wiedzą dzielić się z wszystkimi wokół.

Równolegle do pracy artystycznej, członkowie Performerii prowadząi pracę badawczą z dziedziny performatyki  miejskiej, zajmując się wszelkimi zjawiskami, które posiadają cechy teatralności i widowiskowości, tak bardzo obecnej w kulturze współczesnego miasta.


Grupa powstała w ramach Szkoły Widzów – projektu edukacyjnego Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie, w latach 2007-2008. Obecnie kontynuuje swoją pracę jako nieformalny kolektyw artystyczny.