FLASH MOB Medz Yeghern - palimpsest pamięci

W imieniu Teatru ZAR i Instytutu im. Jerzego Grotowskiego zapraszamy na flash mob „Medz Yegehrn – palimpsest pamięci”. Celem tej akcji jest upowszechnienie wiedzy o ludobójstwie Ormian oraz spopularyzowanie, zaistnienie w świadomości społecznej terminu Medz Yeghern, oznaczającego Wielką Zbrodnię.

Na flesh mob Performerii spotykamy się przed Teatrem Powszechnym 24.04.2015 (ten piątek) o 19:15